Deskundigheid

Sinds 1998 werk ik als humanisticus in de gezondheidszorg in verschillende instellingen en functies. Mijn ervaring als geestelijk begeleider ligt vooral bij patiënten in het ziekenhuis (Zaans Medisch Centrum en Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis) en in de eerste lijn (Centrum voor Levensvragen en Adagio, praktijk voor zin en zorg) bij mensen thuis.

Als docent ethiek en docent zingeving of als gespreksleider moreel beraad werk ik  vanuit Adagio op verschillende locaties.
Als coödinator moreel beraad en ethiek ondersteuning in het ZMC is er de taak om gezamenlijk te zorgen voor regelmatige reflectie op zorgprocessen.

Lid van

Vereniging Geestelijk Verzorgers in Zorginstellingen (VGVZ)
Stichting Kwaliteits register Geestelijk Verzorgers (SKGV)
Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie (deskundigenbestand) (NVPO)
Netwerk Ethiek Ondersteuning Nederland (NEON)

Privacy verklaring

De praktijk doet er alles aan om uw persoonsgegevens goed te beschermen. U kunt het lezen in de Privacyverklaring van Adagio, praktijk voor zin en zorg. Hiermee voldoet de praktijk aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Tarief

Kosten voor individuele begeleiding
Voor het kennismakingsgesprek nemen we een uur. Wanneer we samen besluiten dat we een of meerdere gesprekken zullen voeren wordt het kennismakingsgesprek als begeleidingsgesprek in rekening gebracht,omdat we dan al een opmaat hebben gemaakt naar verdieping.
Per begeleidingsgesprek van een uur wordt 95 Euro in rekening gebracht inclusief 21% BTW.

De praktijk heeft geen contract met zorgverzekeraars, waardoor vergoeding niet waarschijnlijk is.

Kosten voor gespreksleiding moreel beraad en advisering:
In onderling overleg, afhankelijk van de vorm, aantal deelnemers en eventuele frequentie.