Begeleiding in zingeving en humanisering

Geestelijke

begeleiding

Adagio Nel Bartlema Culemborg begeleiding lotus

In een begeleiding:

  • gaat het altijd over ‘levenszaken’;
  • gaat het om de ‘binnenkant’, d.w.z. om ervaringen, emoties, levensverhaal en of ziekte verhaal, kan het wat stiller worden in mijn hoofd, verlatenheid en geborgenheid, sterven/vrijgeven/overgaan en zo meer; hoe kunt u (weer) innerlijke ruimte ervaren?
  • is in ons contact openheid en ruimte nodig om met elkaar kostbare tijd goed te gebruiken.

Het besef van een eigen innerlijke ruimte (sommigen noemen dat spiritualiteit) en gerichte aandacht op wat u wel en niet past in deze periode van uw leven, brengen vaak levendige inzichten en stappen met zich mee.
De ervaring leert dat deze gesprekken een gevoel van richting en verlichting opleveren.

Luistert u eventueel naar wat ik in de geluidsopname vertel.

Moreel beraad en ethiek ondersteuning

Adagio Nel Bartlema Culemborg moreel beraad en ethiekondersteuning- lotussen-waterlelies

Naast patiënten waarmee ik graag spreek, zijn ook mensen die werken als zorgverlener interessant. Voor hen is het altijd heel leerzaam en vooral inspirerend om eens in een klein groepje te praten over lastige vragen of dilemma’s uit de dagelijkse praktijk. Daar zijn veel manieren voor, en één van de manieren waar ik zelf veel en goede ervaring mee heb is moreel beraad. Zowel de Socratische dialoog als de dilemma methode zijn bij mij favoriet. Tijd en ruimte zijn strikte  voorwaarden.

Intervisie is ook een fijne manier om weer geïnspireerd te raken of om elkaar te inspireren op je pad als zorgverlener. Soms is het fijn om daar een gespreksleider bij te hebben die ervoor kan zorgen dat een thema werkelijk wordt besproken en op een manier die aansluit bij persoonlijk-professionele ontwikkeling behoeftes.

Adagio biedt gekwalificeerde gespreksleiding op locatie.