Binnenkort ga ik deze website renoveren.  
De algemene gegevens blijven bestaan.

Begeleiding in zingeving en levensfilosofie

Nel Bartlema

Klik voor gesproken introductie (4 min) op onderstaande cursor

Geestelijke
begeleiding

schuitje

In een begeleiding:

  • gaat het altijd over ‘levenszaken’;
  • gaat het om de ‘binnenkant’, d.w.z. waar en hoe ontvouwen zich ervaringen, emoties, levensverhaal en of ziekte verhaal, grote en kleine veranderingen, Ik en de Ander, verlatenheid en geborgenheid, sterven/vrijgeven/overgaan en zo meer, of andere lijnen;
  • is tussenruimte nodig om in ons contact openheid en ruimte te ervaren voor wat zich aandient.

Besef van een eigen innerlijke ruimte (sommigen noemen dat spiritualiteit) en gerichte aandacht op wat u wel en niet past in deze periode van uw leven, brengen vaak levendige inzichten en stappen met zich mee.
De ervaring leert dat deze gesprekken een gevoel van richting en verlichting opleveren.

Meestal is een serie vier gesprekken van een uur – verdeeld over een aantal weken – voldoende om weer een heel eind op weg te zijn. Het kunnen ook minder of meer gesprekken zijn.

Moreel beraad en ethiekondersteuning

In de gezondheidszorg-praktijk worden voortdurend beslissingen genomen met goede en minder goede gevolgen. Wat is goed om te doen en wat is een goede manier? Een methodisch gesprek met gekwalificeerde gespreksleider (= moreel beraad) kan tot een verrassende keuze leiden en vooral voorzien worden van heldere argumenten. Eenmaal vertrouwd met moreel beraad zal men eerder oog hebben voor het ethisch gehalte van ogenschijnlijk eenvoudige situaties en vaardiger tot overwogen beslissingen komen. Een prima manier om goed samen te werken en te beslissen met respect voor ieders eigenheid.

Adagio biedt gekwalificeerde gespreksleiding voor (een serie van) moreel beraad op locatie.