Begeleiding in zingeving

Gespreksleiding moreel beraad

Nel Bartlema

Klik voor gesproken introductie (4 min) op onderstaande cursor

Geestelijke
begeleiding

schuitje

In een begeleiding:

  • gaat het altijd over ‘levenszaken’;
  • gaat het om de ‘binnenkant’, d.w.z. waar en hoe ontvouwen zich ervaringen, emoties, levensverhaal en of ziekte verhaal, grote en kleine veranderingen, Ik en de Ander, verlatenheid en geborgenheid, sterven/vrijgeven/overgaan en zo meer, of andere lijnen;
  • is tussenruimte nodig om in ons contact openheid en ruimte te ervaren voor wat zich aandient.

Besef van een eigen innerlijke ruimte (sommigen noemen dat spiritualiteit) en gerichte aandacht op wat u wel en niet past in deze periode van uw leven, brengen vaak levendige inzichten en stappen met zich mee.
De ervaring leert dat deze gesprekken een gevoel van richting en verlichting opleveren.

Meestal is een serie vier gesprekken van een uur – verdeeld over een aantal weken – voldoende om weer een heel eind op weg te zijn. Het kunnen ook minder of meer gesprekken zijn.

Moreel beraad en
ethiekondersteuning

Wegwijzer

In de gezondheidszorg-praktijk worden voortdurend beslissingen genomen met goede en minder goede gevolgen. Wat is goed om te doen en wat is een goede manier? Een methodisch gesprek met gekwalificeerde gespreksleider (= moreel beraad) kan tot een verrassende keuze leiden en vooral voorzien worden van heldere argumenten. Eenmaal vertrouwd met moreel beraad zal men eerder oog hebben voor het ethisch gehalte van ogenschijnlijk eenvoudige situaties en vaardiger tot overwogen beslissingen komen. Een prima manier om goed samen te werken en te beslissen met respect voor ieders eigenheid.

Adagio biedt gekwalificeerde gespreksleiding voor (een serie van) moreel beraad op locatie.

Samenwerking
met beeldhouwer

Hakken 400 px

Met de handen iets maken kan een bijzondere bijdrage leveren aan zelfvertrouwen. De combinatie van hakken in steen en het gesprek vergroot in de regel zelfvertrouwen en innerlijke kracht, wat kan bijdragen aan (herstel naar) veerkracht ten tijde van herstel of uithouden van een lastige situatie.

Logo Wielegaard 400 px

Beeldhouwer (Carla Molkenboer), u en ik stemmen gezamenlijk af op uw behoefte en op wat goed past. Creëren is een vermogen dat ik in de contacten met patiënten graag op een of andere manier aandacht geef. Hetzij door te stimuleren wat er al is, hetzij door  middel van ‘opdrachten’ in de periodes tussen onze gesprekken in. Niets moet, alles kan.